Dự Án

Sunrise Riverside

Loại dự án:
Tên dự án: Sunrise Riverside
Chủ đầu tư: Tập Đòn NovaLand
Vị Trí: Phường Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh

de capella

Loại dự án:
Tên dự án: de capella
Chủ đầu tư: LYN
Vị Trí: Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh